បទបញ្ញតិសម្រាប់អ្នកទោស

បទបញ្ញតិសម្រាប់អ្នកទោស

បទបញ្ញតិនេះត្រូវបានបិទនៅលើជញ្ជាំងក្នុងបរិវេណគុក

            វិន័យសន្តិបាល​ (នគរបាលសន្តិសុខ) នៅមន្ទីរស-២១

១) សួរអីឆ្លើយហ្នឹង មិនបង្វែរសំណួររបស់អញ់ ។

២) មិនឲ្យដោះស្រាយ យកលេសនេះលេសនោះតាមគំនិតឯងលាក់ឫប្រកែក

      តមាត់បានដាច់ខាត់ ។

៣) មិនឲ្យធ្វើល្ងង់ មិនយល់បញ្ហា ព្រោះឯងជាមនុស្សហ៊ានប្រឆាំងនិងបដិវត្តន៍។

៤) សួរភ្លាម ឆ្លើយភ្លាម មិនឲ្យដំអក់មួយនាទីឡើយ ។

៥) រឿងខ្វះខាត កំហុសបន្តិចបន្តួច ដូចជាសីលធម៌ ខូចនេះខូចនោះ ក៏មិនឲ្យនិ

     យាយ  រឿងខ្លឹមសារបដិវត្តន៍ ក៏មិនឲ្យនិយាយ ។

៦) វ៉ៃឫឆក់ខ្សែភ្លើងមិនឲ្យស្រែកដាច់ខាត ។

៧) មិនឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់ គឺអង្គុយស្ងៀមរង់ចាំបញ្ជាអញ់ អត់បញ្ជាកុំធ្វើ  អញ់

     បញ្ជាអីធ្វើហ្នឹងភ្លាម ប្រកែកច្រិមច្រុមមិនបានទេ ។

៨) កុំយកលេសកម្ពុជាក្រោម បាំងមុខមាត់ក្បត់របស់អាឯងឲ្យសោះ ។

៩) គ្រប់បញ្ជាខាងលើ មិនធ្វើតាម  គឺមួយថ្ងៃរងរំពាត់ ខ្សែភ្លើងឆក់រាប់មិនឈ្នះ

     ទេ ។

១០) ប្រឆាំងវិន័យអញ់មួយចំណុច    ត្រូវរងរំពាត់ដប់រំពាត់   ឫឆក់ខ្សែភ្លើងប្រាំ

        ឆាច់ ៕

Advertisements

ប្រតិកម្មផ្លូវកាយ

triggered-woman.jpg

តាម៉ុក (ឈ្មោះដើម ឈិត ជឿន)

            តាម៉ុក កើតឆ្នាំ ១៩២៦ ​នៅខេត្តតាកែវ ។ តាម៉ុក បានបួសរៀនអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយ

បានរៀបការជាមួយប្អូនជីដូនមួយឈ្មោះ អ៊ុក ឃឹម ហើយមានកូនបួននាក់ ។     ឆ្នាំ ១៩៤៩

តាម៉ុក ធ្វើជាប្រធានឥស្សរៈស្រុក ក្នុងខេត្តតាកែវ ។ តាម៉ុក  បានចូលជាសមាជិកក្រុមកុម្មុយនី

ស្តនៅ ឆ្នាំ ១៩៦៣ ។ ពីឆ្នាំ ១៩៦៨ ទៅឆ្នាំ ១៩៧៨ តាម៉ុក ជាលេខាភូមិភាគនិរតី ។

            នៅខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ ១៩៧៨ តាម៉ុក ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុលេខាទីពីរបក្សកុម្មុយនីស្ត

កម្ពុជា ។ បន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ តាម៉ុក   មិនដែលស្នើសុំការលើក

លែងទោស ហើយមិនដែលមានបំណងចុះចូលជាមួយរដ្ធាភិបាលទេ ។ តាម៉ុក ត្រូវបានចាប់

ខ្លួន ដោយកងទ័ពរាជរដ្ធាភិបាលនៅក្បែរព្រំដែនថៃ នៅខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ហើយដាក់ក្នុង

បន្ទីរឃុំឃាំង ។ តាម៉ុក ស្លាប់ដោយសារជំងឺនៅថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៦ ៕

អៀង សារី (សមមិត្តវ៉ាន់)

  

            អៀង សារី កើតឆ្នាំ ១៩៣០ នៅខេត្តត្រាវិញ ប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូង ។ អៀង

សារី បានរៀបការជាមួយ ខៀវ ធីរិទ្ធ ។ ឆ្នាំ ១៩៥០ អៀង សារី  បានទទួលអាហារូបករណ៍

ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង       ហើយបានក្លាយទៅជាសមាជិកបក្សកុម្មុយនីស្តបារាំង ។

អៀង សារី បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ ១៩៥៧ ហើយបានចូលជាសមាជិ

កបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ ។ អៀង សារី    បង្រៀននៅវិទ្យាល័យកម្ពុជបុត្ររហូត ដល់ឆ្នាំ

១៩៦៣ ដែលនៅពេលនោះបានរត់ចូលព្រៃតស៊ូ ។ ក្រោយមក អៀង សារី  បានក្លាយជាមេ

បញ្ជាការកងទ័ពនៅភូមិភាគឦសាន ។

            ឆ្នាំ ១៩៧៦ អៀង សារី ត្រូវបានតែងតាំងជាឩបនាយករដ្ធមន្ត្រីទីមួយ ទទួលបន្ទុក

កិច្ចការបទេស ។ អៀង សារី ក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម    និងគណៈកម្មាធិការអចិ

ន្ត្រៃយ៍បក្សផងដែរ ។ អៀង សារី បានចុះចូលជាមួយរាជរដ្ធាភិបាលកម្ពុជានៅឆ្នាំ ១៩៩៦ ។

បច្ចុប្បន្ន អៀង សារី រស់នៅយ៉ាងមានសេរីភាព នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា    ហើយកូនប្រុស

ឈ្មោះ អៀង វុធ គឺជាអភិបាលរងទីមួយក្រុងប៉ៃលិន ៕​

ការសម្ងាត់គឺជាគោលការណ៍គ្រឹះ នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
ខៀវ សំផន (សមមិត្តហែម)

               

            ខៀវ សំផន កើតឆ្នាំ ១៩៣១ នៅខេត្តស្វាយរៀង ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានអាហាររូប

ករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង ខៀវ សំផន បានបញ្ចប់សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតវិទ្យាសា

ស្រ្តសេដ្ធកិច្ច ហើយបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៩ ។ បន្ទាប់មក សម្តេចព្រះន

រោត្តមសីហនុ បានតែងតាំង ខៀវ សំផន ជារដ្ធលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ។     នៅឆ្នាំ

១៩៦៤ ខៀវ សំផន បានលាលែងពីមុខតំណែង   ប៉ុន្តែបន្តស្ថិតនៅជាសមាជិកសភារយៈ

ពេលបួនឆ្នាំទៀត ។

            ឆ្នាំ ១៩៦៧ ដោយត្រូវចោទប្រកាន់ថាជាភ្នាក់ងាររបស់ក្រុងកុម្មយនីស្ត ខៀវ សំផន

បានរត់ទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃ ។ ឆ្នាំ ១៩៧៦  បន្ទាប់ពីការសុំលាលែងរបស់សម្តេចព្រះន

រោត្តមសីហនុ ខៀវ​ សំផន ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ធរបស់កម្ពុជាប្រជាធិ

បតេយ្យ ។ ខៀវ សំផន បានចូលរួមជាមួយរដ្ធាភិបាលនិរទេសរបស់ ប៉ុល ពត ពីឆ្នាំ  ១៩

៧៩ ដល់ឆ្នាំ ១៩៩៨ ហើយបន្ទាប់មក    ខៀវ សំផន   បានចុះចូលជាមួយរាជរដ្ធាភិបាល

កម្ពុជា ៕

នួន ជា (ឈ្មោះដើម រុងឡឺត ឡាវឌី)

                           


            នួន ជា កើតឆ្នាំ ១៩២៦ នៅខេត្តបាត់ដំបង ។ នៅឆ្នាំ ១៩៤២ នួន ជា បានទៅបន្ត

ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាកម្រិត​ ២ នៅទីក្រុងបាងកក ដោយរស់នៅវត្តបិណ្ឌចាម៉ាបូពិត ។   នៅឆ្នាំ

១៩៤៤ នួន ជា សិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅសកលវិទ្យាល័យធម្មសាត ដែលនៅទីនោះ  នួន ជា

បានចូលជាសមាជិកបក្សកុម្មុយនីស្តថៃ​ ។

            នួន ជា វិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជា នៅឆ្នាំ ១៩៥០ ហើយបានប្តូរសមាជិកភាព

របស់ខ្លួនមកជាសមាជិកបក្សកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិន ។ នួន ជា បានចូលសិក្សាវគ្គហ្វឹកហ្វឺននៅ

ទីក្រុងហាណូយ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៤ ហើយបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ ១៩៥៥ ។   នួន

ជា ត្រូវបានជ្រើសរើសជាអនុលេខាបក្សពលករកម្ពុជានៅឆ្នាំ ១៩៦០ ។

            ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ នួន ជា ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានសភាតំណាង

ប្រជាជនកម្ពុជា ។ នួន ជា ក៏មានតំណែងជាអនុលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម និងគណៈកម្មា

ធិការអចិន្រ្តៃយ៍បក្សផងដែរ ។ នួន ជា ដើរតួរនាទីសំខាន់ក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខ ហើយក្នុងនាម

ជាកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់លំដាប់ទីពីរ នួន ជា ទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ

ឃោរឃៅជាច្រើន ដែលបានអនុម័តឲ្យអនុវត្តដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍បក្ស ។

            នួន ជា បាននិរទេសខ្លួនទៅព្រំដែនខ្មែរ-ថៃ​ នៅឆ្នាំ ១៩៧៩ ។ នួន ជា ​    ជាមួយ

ខៀវ សំផន បានចុះចូលជាមួយរាជរដ្ធាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់   ប៉ុល ពល

នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ ៕