ការសម្ងាត់គឺជាគោលការណ៍គ្រឹះ នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
Advertisements

9 ចំលើយ

 1. http://www.google.it/notebook/public/03664203848195356817/BDRQEQwoQqd3D9LEj [url=http://www.google.it/notebook/public/03664203848195356817/BDRQEQwoQqd3D9LEj]texas holdem roma[/url] texas holdem roma ganancia casino linea http://www.google.es/notebook/public/18437476934137320885/BDQ6oIgoQ7_vAg7Ij [url=http://www.google.es/notebook/public/18437476934137320885/BDQ6oIgoQ7_vAg7Ij]ganancia casino linea[/url] http://groups.google.it/group/kathleen5998/web/giochi-casino-gratis [url=http://groups.google.it/group/kathleen5998/web/giochi-casino-gratis]giochi casino gratis[/url] giochi casino gratis [url=http://www.google.fr/notebook/public/01317162204642511397/BDQcjSgoQkOzn-rEj]casino poker texas[/url] http://www.google.fr/notebook/public/01317162204642511397/BDQcjSgoQkOzn-rEj casino poker texas http://groups.google.com/group/justina9771/web/poker-rule [url=http://groups.google.com/group/justina9771/web/poker-rule]poker rule[/url] poker rule

 2. The Children Store House

  This house has been designed a children store for fun time in treasure boxes, leading to furniture shop in Cambodia construction materials said.
  One more thing this store provides a place, a box, where family life is play out, but the box open right out onto the garden, letting imagination run wide.
  In addition the outline of the building has been sculpted to follow the contour of the land and opens onto countryside framed by side walls penetrating deep in to the soil.

 3. Connected through transparency by Leon House and Mark Rietveld

  As successful furniture shop in Cambodia
  construction materials
  informed, the duo designer, Leon House and Mark Rietveld, was asked to design a master suite that can connect the rooms to each other. Hence, using glass panels as partitions that provide full view from the bedroom to the bathroom.
  “We set the bathroom behind glass and on a pedestal for dramatic impact,” spoke House. “A small gap between the two glass walls allows air and conversation to flow between the bath and bedroom.”
  “Massive, matched stone pieces give the space a substantial presence,” stated Rietveld. “Less obvious features include retractable blinds for privacy, along with a laundry chute tucked into the cabinetry.”

 4. Mark Evans’s design for the disability

  “Because one of the owners has a disability, they wanted to ensure the bathroom would be accessible for a wheelchair,” said architect Mark Evans, according to reliable furniture shop in Phnom Penh construction materials information.
  The previous bathroom layout was awkward for the handicapped owner to use. Moreover, there are unused fixtures that should have been removed. Eventually, the design that was outdated and dull.
  “Fortunately, the bathroom is large, with a 10ft-high ceiling, so space wasn’t an issue.” said Evans.
  “To enclose the vanities and to make this area more intimate, we created a furred down. The towers meet this lowered ceiling, which gives a much neater finish than would have been possible with a 10ft ceiling.”
  Mega structure was undertaken in order to fix the shower area for wheelchair to go and fit in smoothly. A hand-held showerhead was also added for the disable owner’s convenience.

 5. The Beautiful Plenty Space House

  This house is really wonderful with its designing, leading to furniture shop in Cambodia
  construction materials said.
  In this way this house has an ingenious floor plan with plenty of space for a black and orange kitchen.
  One more thing this house has a bright and artistic dining space and a spacious living area made as one of seamless space.
  In addition an outdoor, outside the bedroom shows the luxuriously comfortable life in this house.
  Moreover the white sofa, rug and walls in the living room are enriched by using of warm smoked oak floor and wooden furniture.
  Indeed the plenty of light is invited inside the bedroom through large windows and the adjacent walk-in-closet to get the natural light.

 6. Refined repose

  As successful furniture shop in Cambodia construction materials
  informed, with the understanding of high-end luxury in bathroom design, Luxury Kitchens & Baths offers customers first hand with their comprehensive range of bathroom design services and products, specifically those of cabinetry, and appliance.
  “Many bathrooms we create are the size of medium-sized apartments,” principal Aneela Hasan. “With this attention comes demand for custom cabinetry, exotic surfaces, and amenities from the name bathroomware houses of Europe and the United States – we offer all these things.”
  The firm’s offers Italian designed, and bespoke cabinetry as well as local brands. Other bathroom pieces are either imported from famous international bathware manufacturers or residential brands.

 7. A New Study Found a Hi-Tech Method to Moderate Battery Consumption
  ( digital marketing agency) – For those users who whine and are tired of running out of battery within a matter of hours after usage on their mobile devices, this new technology can solve the issue with its energy-consuming control inside transistors.
  “We devised a technique to cool the electrons internally – allowing reduction in operating voltage – so that we can create even smaller, more power-efficient devices,” said study co-author Kyeongjae Cho, professor at the University of Texas, Dallas.
  “The whole semi-conductor industry is looking for steep devices because they are key to having small, powerful, mobile devices with many functions that operate quickly without spending a lot of battery power,” added co-author Jiyoung Kim, a professor at the University of Texas, Dallas in the US. ”Our device is one solution to make this happen,”

 8. The Peacefulness and Mysterious House

  Here is delightful Jarson Residence has been created as a contemporary house by Phoenix-based studio will bruder+PARTNERS.
  Leading to furniture shop in Cambodia construction materials stated, the house has been designed for meet the owners’ needs as well as peacefulness interested for their two sons and also mysterious look.
  As the architects told about its structure, “Entry, office and bedrooms, are on the upper level with the primary living and dining experience, a media / music chamber and potter’s studio tucked beneath.
  Cork and concrete floors, wall planes of translucent glass, and cabinets of cherry and stainless steel articulate the interiors. The upper level entry and passage are conceived as galleries for the owners’ art collection.
  The stair down to the collective living spaces plays against the subtle drama of the angled south façade, to draw you to the desert beyond where the double height living room takes you to the sky”.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: